KẺ MUỐN GIẢM CÂN: NGÀY THỨ 02

Sáng ngủ dậy lại làm một cốc nước ấm tướng “cho sạch ruột”. Tiếp theo là 500ml trà thanh lọc rồi mới vệ sinh cá nhân. Bước…

Read more

Chuyện đi học và ngày hiến chương…

Đêm qua tôi mơ lại giấc mơ khủng khiếp từng ám ảnh mình nhiều năm. Tôi mơ thấy đang líu lo dẫn đoàn thì đứa bạn học…

Read more

NHẬT KÝ CỦA MỘT KẺ GIẢM CÂN

Chả hiểu sao trọng lượng đang bình ổn ở mức 84-85 bao lâu nay bỗng dưng nhảy vọt phát lên trên 90 dù thiếu ăn và thể…

Read more

How much money we spend on cosmetics is enough? (Main part)

This is the beginning of a short post for slightly longer, today I want to write a statistics article see real needs of our sisters in a…

Read more