Chuyện thám tử

Công ty thám tử tư “EU Detectives” ở bên Tây mở văn phòng tại Việt Nam thông báo tuyển dụng. Thấy mức lương khởi điểm là hai…

Read more

Chuyện ăn miễng mõm bò luộc!

Tiếng chân dân làng chạy rầm rập, tiếng gõ mâm gõ nồi, tiếng hò hét gọi nhau rầm rỹ “Bò sổng, bò sổng! Bò tế sổng rồi!…

Read more