Rượu ngô + Thịt khô

Hoá ra me xừ Long là nạn nhân bị mụ ấy lừa các anh chị ạ! Hãy tặng một trái tim cho tâm hồn đau khổ này…

Read more

Một lần khám cái …Đốt Sống Cổ

Hôm qua me xừ Long phải đi khám vì đau đốt sống cổ các anh chị ạ. Gớm cái món đấy mà thấy nhiều người dính ra…

Read more