Cái “Họa thị phi”

Các bạn telesales hình như đã dược nâng cấp lên một phiên bản mới cao cấp hơn và mất lịch sự hơn. Trước đây cứ nghe gọi…

Read more

Meal Ready to Eat (MRE) hay câu chuyện về sản suất thực phẩm!

Chả biết từ khi nào mà mì tôm bỗng trở thành biểu tượng quốc dân về cứu trợ. Mỗi khi có thiên tai, địch hoạ gì đó,…

Read more

Thế là thất nghiệp tập 2…

Tuần trước mụ ấy bảo “Thầy em cứ nằm nhà mãi thế này cũng không được. Nên làm cái gì vừa đỡ ị thần cụ ra mà…

Read more